population-statistic

6-8%
populacji cierpi na choroby rzadkie

kids-statistic

50%
dotyczy dzieci

diseases-statistic

7 000

chorób rzadkich jest znanych

treatment-statistic

tylko 10%
chorób rzadkich posiada leczenie

process-statistic

~7 lat
zajmuje średni proces diagnostyczny
od wystąpienia pierwszych symptomów

diagnosis-statistic

tylko 1 na 8
pacjentów z chorobami rzadkimi
jest zdiagnozowanych i właściwie leczonych

Choroby rzadkie

Choroby rzadkie (ang. rare diseases) to te jednostki chorobowe, które w danej populacji występują u mniej niż 5 na 10 000 jej członków. Są to schorzenia zwykle o przewlekłym i ciężkim przebiegu, najczęściej uwarunkowane genetycznie, w połowie przypadków ujawniające się w wieku dziecięcym. Z drugiej strony liczba opisanych dotychczas chorób rzadkich jest duża - wynosi ok. 6 tysięcy, co powoduje, że choruje na nie łącznie ok. 6-8% populacji. W Polsce to ok. 2,3-3mln osób. To poważny i jak dotąd niedoceniany problem zdrowotny.

Dokładne rozpoznanie tych chorób nie jest zawsze możliwe, ponieważ większość lekarzy nie miała szansy się z nimi wcześniej spotkać ze względu na ich rzadkie występowanie. W związku z tym droga do ustalenia diagnozy dla wielu pacjentów jest długa i schorzenia te są stwierdzane w bardzo zaawansowanym stadium. W miarę doskonalenia metod diagnostycznych, a przede wszystkim dostępności nowoczesnych terapii, wiedza na temat chorób rzadkich stale się poszerza, rośnie także ich świadomość wśród lekarzy i społeczeństwa.

drugs

Leki stosowane w terapii tych chorób zgodnie z terminologią i procedurą rejestracyjną w UE zaliczane są do grupy leków sierocych (orphan medical product) ze względu na to, że ich zastosowanie dotyczy bardzo nielicznej grupy pacjentów. Zwykle są one bardzo drogie.

Dla środowiska lekarskiego choroby rzadkie są istotnym wyzwaniem z dwóch powodów: ich ciężkości i przewlekłego charakteru oraz kosztownej diagnostyki i terapii. Dotyczą często dzieci, w wielu przypadkach prowadzą do trwałego upośledzenia fizycznego i umysłowego a nawet śmierci. Pacjenci i ich rodziny mają trudności z uzyskaniem zgody na finansowanie terapii, a z powodów ekonomicznych dostępność do drogich leków jest ograniczona.

Choroba Gauchera

Czytaj więcej

Choroba Fabry’ego

Czytaj więcej

Dziedziczny obrzęk naczynioruchowy (HAE)

Czytaj więcej

Choroby lizosomalne spichrzeniowe

Czytaj więcej

Mukopolisacharydoza typu i (MPS I)

Czytaj więcej

Mukopolisacharydoza typu II (choroba Huntera)

Czytaj więcej

Mukopolisacharydoza typu III (choroba Sanfilippo)

Czytaj więcej

Pierwotne niedobory odporności (PNO)

Czytaj więcej

Chłoniak skórny T-komórkowy (CTCL)

Czytaj więcej

Choroba FOP (fibrodysplazja)

Czytaj więcej

Choroba Castlemana

Czytaj więcej

Mukowiscydoza

Czytaj więcej

Choroba Wilsona

Czytaj więcej

Czerwienica prawdziwa (PV)

Czytaj więcej

Anemia sierpowata

Czytaj więcej

Amyloidoza AL

Czytaj więcej

Choroba Pompego

Czytaj więcej

Nocna Napadowa Hemoglobinuria

Czytaj więcej

Choroba Duchenne’a

Czytaj więcej

Zespół cieśni nadgarstka

Czytaj więcej

Pierwotna małopłytkowość immunologiczna

Czytaj więcej

Nadpłytkowość samoistna

Czytaj więcej

Mielofibroza

Czytaj więcej

Spastyczność mięśni

Czytaj więcej

Zakrzepowa plamica małopłytkowa

Czytaj więcej

Choroba Niemanna Picka

Czytaj więcej

Mastocytoza układowa

Czytaj więcej

Amyloidoza ATTR

Czytaj więcej

Makroglobulinemia Waldenströma

Czytaj więcej

Achondroplazja

Czytaj więcej

Stwardnienie zanikowe boczne

Czytaj więcej

Zespół Retta

Czytaj więcej

Zespół Kabuki

Czytaj więcej

Miastenia gravis

Czytaj więcej

Zespół Sezary'ego

Czytaj więcej

Ziarniniak grzybiasty

Czytaj więcej

Zespół Churga-Strauss

Czytaj więcej

Hipofosfatazja

Czytaj więcej

Niedobór kwaśnej lipazy lizosomalnej

Czytaj więcej

Zespoły mielodysplastyczne (MDS)

Czytaj więcej
dolegliwosci icon

Od ponad pół roku towarzyszą Ci
niepokojące dolegliwości,
do tej pory niewyjaśnione?

podejrzewacie icon

Ty lub Twój lekarz
podejrzewacie
chorobę rzadką?

szukasz icon

Szukasz właściwego
specjalisty lub ośrodka?Wypełnij kwestionariusz
internetowy, a my
postaramy się pomóc!

Fundacja nie pobiera opłat!

Zgłoś przypadek
cta-widget-icon
Poszukujesz diagnozy?

Wypełnij kwestionariusz

internetowy, a my

postaramy się pomóc!

Masz więcej pytań?

Zapoznaj się z zakładką
"Najczęściej zadawane pytania"

Zakładka FAQ