Partnerzy Fundacji Saventic

Partnerzy strategiczni

Takeda jest inicjatorem i współautorem narzędzia dedykowanego diagnostyce chorób rzadkich. Kierując się swoimi wartościami, które stawiają w centrum każdego działania pacjenta, wsparła również działania Fundacji Saventic grantem naukowym celem stworzenia platformy.

Takeda jest globalną firmą biofarmaceutyczna wywodzącą się z Japonii, która może poszczycić się ponad 240-letnią historią. Wykorzystuje najnowsze osiągnięcia nauki do produkcji innowacyjnych leków oraz tworzenia spersonalizowanych rozwiązań wspierających pacjentów, by zapewnić im lepszy stan zdrowia i poprawić ich perspektywy na przyszłość. W swojej codziennej pracy i procesach kieruje się wartościami: uczciwością, sprawiedliwością, szczerością i wytrwałością. Wartości te przekładają się na model decyzyjny Takeda, PTRB (Pacjent - Zaufanie - Reputacja - Biznes).

Partnerzy

Saventic Health jest spółką medyczno-technologiczną, która zajmuje się tworzeniem innowacyjnych algorytmów do wspierania lekarzy w procesie diagnostyki chorób rzadkich (ukrytych) w oparciu o dane kliniczne zawarte w elektronicznej dokumentacji medycznej.

Główną ideą Stowarzyszenia Rodzin z Chorobą Fabry’ego jest integracja rodzin dotkniętych chorobą Fabry'ego. Działania Stowarzyszenia obejmują wiele płaszczyzn, z czego te najważniejsze skupiają się wokół skrócenia ścieżki dostępu do istniejących terapii dla wszystkich pacjentów.

banner-gaucher

Stowarzyszenie Rodzin z Chorobą Gauchera działa od ponad 20 lat, a jego założycielami byli rodzice jednego z pierwszych pacjentów z chorobą Gauchera zdiagnozowanych w Polsce. Najważniejszym celem Stowarzyszenia jest integracja pacjentów i rodzin dotkniętych chorobą.

Hematoonkologia.pl jest to strona edukacyjna zajmująca się tematyką rozrostowych chorób hematologicznych, zaadresowana do lekarzy oraz chorych. Na stronie przedstawione są najnowsze doniesienia z prasy specjalistycznej, schematy postępowania w leczeniu, wydarzenia, podstawowe informacje o chorobach i ich przebiegu oraz możliwościach leczenia.

FOP-logo

Stowarzyszenie FOP Polska, to organizacja zrzeszająca chorych na FOP, ich rodziny i przyjaciół działających wspólnie w celu szerzenia wiedzy na temat FOP, to pomoc w diagnostyce i znalezienia ścieżki do właściwej diagnozy.

OnlineZdrowie.pl to serwis promujący zdrowy styl życia, zajmujący się publikowaniem treści powstałych zgodnie z EBM (Evidence Based Medicine). Misją serwisu jest edukowanie społeczeństwa w zakresie dbania o zdrowie zgodnie z zaleceniami lekarzy i naukowców. Szczególny nacisk kładzie na zwalczanie informacji potencjalnie szkodzących zdrowiu i życiu, promowanym m.in. jako alternatywne metody leczenia.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Moje Nerki (OSMN) zrzesza osoby z chorobami nerek, na różnym etapie rozwoju choroby z całej Polski. Wspiera pacjentów z Przewlekłą Chorobą Nerek (PChN) oraz ich bliskich, pomaga im uporać się z przeciwnościami, jakie niesie konieczność leczenia zachowawczego czy terapii nerkozastępczej. Służy im dobrym słowem, radą i pomocą w znajdowaniu rozwiązań ich problemów zdrowotnych. Promuje wśród społeczeństwa badania profilaktyczne nerek oraz ideę transplantacji jako najlepszą metodę ratowania życia ciężko chorych osób. Oferuje wiedzę, wsparcie i inspiracje na temat życia z chorobą nerek.

Stowarzyszenie Hematoonkologiczni powstało w marcu 2019r. w odpowiedzi na potrzeby pacjentów zmagających się z chorobami hematoonkologicznymi i ich bliskich. De facto stowarzyszenie działa i wspiera pacjentów już od października 2015r. jako grupa wsparcia dla chorych na nowotwory mieloproliferacyjne i zespół chorych na Mielofibrozę. Dzięki wspólnym działaniom, rozmowom i spotkaniom z decydentami, pacjenci maja dostęp do nowoczesnych terapii. Wszystkie realizowane projekty są skierowane do pacjentów i ich bliskich - edukacja i wsparcie to motto działań Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Jedni na Milion powstało w 2021 roku z inicjatywy osób dotkniętych ultrarzadką chorobą, jaką jest Nocna Napadowa Hemoglobinuria (PNH). Działa na rzecz dobra pacjentów z PNH, oferując wsparcie emocjonalne, informacyjne oraz reprezentując ich w kontaktach z instytucjami publicznymi i medycznymi. Stowarzyszanie dąży do polepszenia procesu diagnostyki PNH oraz zapewnienia pacjentom dostępu do nowoczesnych terapii lekowych współpracując przy tym z ekspertami w dziedzinie hematologii. Ich celem jest podniesienie jakości życia wszystkich osób dotkniętych tą chorobą.

dolegliwosci icon

Od ponad pół roku towarzyszą Ci
niepokojące dolegliwości,
do tej pory niewyjaśnione?

podejrzewacie icon

Ty lub Twój lekarz
podejrzewacie
chorobę rzadką?

szukasz icon

Szukasz właściwego
specjalisty lub ośrodka?Wypełnij kwestionariusz
internetowy, a my
postaramy się pomóc!

Fundacja nie pobiera opłat!

Zgłoś przypadek
cta-widget-icon
Poszukujesz diagnozy?

Wypełnij kwestionariusz

internetowy, a my

postaramy się pomóc!

Masz więcej pytań?

Zapoznaj się z zakładką
"Najczęściej zadawane pytania"

Zakładka FAQ