Współpracujący zespół lekarzy /

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Sokołowska-Wojdyło

prof-dr-hab-n-med-malgorzata-sokołowska-wojdylo

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Sokołowska-Wojdyło

Specjalista dermatologii i wenerologii

Wykształcenie

Wykształcenie

  • Na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku (aktualnie Gdański Uniwersytet Medyczny) uzyskała dyplom lekarza medycyny, a na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG studiowała biotechnologię, uzyskując dyplom magistra z tej dziedziny.
  • Dr n. med. 2002, dr hab. n. med 2011, prof. n. med. 2018.
Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie zawodowe

  • W latach 2001-2006 była asystentem, a następnie adiunktem (2006-2015) w Katedrze i Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
  • W ramach Stypendium Otto-Braun Falco odbyła 10-miesięczny staż w Laboratorium Dermatologii Eksperymentalnej Kliniki Dermatologii w Bonn w Niemczech pod opieką Prof. Thomasa Tuetinga (2002-2003).
  • Prodziekan Wydziału Lekarskiego GUMed (2016-2020).
  • Od 2015 roku zatrudniona na stanowisku profesora GUMed, od 2018 roku - prof. n. med.
Główne zainteresowania zawodowe oraz naukowe

Główne zainteresowania zawodowe oraz naukowe

  • Leczenie i diagnostyka chłoniaków pierwotnych skóry.
  • Działania niepożądane leków onkologicznych.

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Sokołowska-Wojdyło ma na swoim koncie liczne sukcesy naukowe, do których można zaliczyć m.in. pełnienie funkcji kierowniczych w grantach badawczych Uniwersytetu w Bonn, Polskiego Towarzystwa Onkologicznego oraz badacza w KBN. Współautorka patentu P.427603 (wynalazek związany z biomarkerem raka podstawnokomórkowego skóry), a także autorka ponad 650 publikacji naukowych. Pani Profesor jest niezwykle zaangażowana w działalność kliniczną oraz dydaktyczną, co skutkuje wysoką oceną wśród studentów kierunków, na których prowadzi zajęcia. Bierze również czynny udział w szkoleniach specjalizacyjnych dla przyszłych dermatologów, wenerologów oraz hematologów. Jest m.in. członkiem Polish Lymphoma Research Group, czyli grupy badawczej, która stworzyła pierwsze rekomendacje diagnostyczno-terapeutyczne chłoniaków pierwotnych skóry. Popularyzatorka nauki, występująca jako ekspert w prasie, telewizji oraz internecie.

dolegliwosci icon

Od ponad pół roku towarzyszą Ci
niepokojące dolegliwości,
do tej pory niewyjaśnione?

podejrzewacie icon

Ty lub Twój lekarz
podejrzewacie
chorobę rzadką?

szukasz icon

Szukasz właściwego
specjalisty lub ośrodka?Wypełnij kwestionariusz
internetowy, a my
postaramy się pomóc!

Fundacja nie pobiera opłat!

Zgłoś przypadek
cta-widget-icon
Poszukujesz diagnozy?

Wypełnij kwestionariusz

internetowy, a my

postaramy się pomóc!

Masz więcej pytań?

Zapoznaj się z zakładką
"Najczęściej zadawane pytania"

Zakładka FAQ