Dr hab. n. med. Stanisława Bazan-Socha, Prof. UJ | Fundacja Saventic
Współpracujący zespół lekarzy /

Dr hab. n. med. Stanisława Bazan-Socha, Prof. UJ

Dr hab. n. med. Stanisława Bazan-Socha, Prof. UJ

Dr hab. n. med. Stanisława Bazan-Socha, Prof. UJ

Specjalista chorób wewnętrznych, alergologii, immunologii klinicznej

Wykształcenie

Wykształcenie

 • Dyplom lekarza medycyny uzyskała na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (1996).
 • Ukończyła studia doktoranckie z dziedziny biologii molekularnej na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UJ i uzyskała stopień doktora nauk medycznych (2001).
 • Doktor habilitowany nauk medycznych (2017).
Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie zawodowe

 • Od 1996 roku pracuje w II Katedrze Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
 • Był pracownikiem naukowym na Wydziale Nefrologii Uniwersytetu Ruperto Carola w Heidelbergu w Niemczech w latach 1992-1994.
 • Obecnie pełni funkcję kierownika Zakładu Alergii, Autoimmunizacji i Nadkrzepliwości, Kierownika Poradni Chorób Alergicznych oraz starszego asystentem w Poradni Chorób Immunologicznych i Zaburzeń Krzepnięcia Krwi
Główne zainteresowania zawodowe oraz naukowe

Główne zainteresowania zawodowe oraz naukowe

 • Patofizjologia astmy, chorób alergicznych oraz chorób autoimmunizacyjnych.
 • Uwarunkowania powikłań zakrzepowo-zatorowych, miażdżyca tętnic, choroba Fabry’ego.
 • Matematyczne modele przewidywania wzorca zachowań w medycynie.

Dr hab. n. med. Stanisława Bazan-Socha to laureatka prestiżowych konkursów zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Wśród jej osiągnięć można wskazać m.in. I nagrodę przyznaną w konkursie im. Dr Erwin Margulies w dziedzinie badań nadkrzepliwościowych. Intensywna działalność naukowa i zawodowa Pani Profesor zaowocowała ponad 100 publikacjami, których jest autorem lub współautorem. Wiele z tych prac jest efektem realizowanych przez nią projektów naukowych i badawczych. Istotne dla jej rozwoju naukowego były również pobyty w ośrodkach w Niemczech oraz USA.

Od ponad pół roku towarzyszą Ci niepokojące
              dolegliwości, do tej pory niewyjaśnione?
Od ponad pół roku towarzyszą Ci
niepokojące dolegliwości,
do tej pory niewyjaśnione?
Ty lub Twój lekarz podejrzewacie chorobę rzadką?
Ty lub Twój lekarz
podejrzewacie
chorobę rzadką?
Szukasz właściwego specjalisty lub ośrodka?
Szukasz właściwego
specjalisty lub ośrodka?

Wypełnij kwestionariusz
internetowy, a my
postaramy się pomóc!
Fundacja nie pobiera opłat za usługę.

To pole jest obowiązkowe
To pole jest obowiązkowe
   Ta zgoda jest wymagana

Masz więcej pytań?

Zapoznaj się z zakładką
"Najczęściej zadawane pytania"

Zakładka FAQ