Partnerzy Fundacji - Fundacja Saventic

Partnerzy Fundacji Saventic

Partnerzy strategiczni

Takeda jest inicjatorem i współautorem narzędzia dedykowanego diagnostyce chorób rzadkich. Kierując się swoimi wartościami, które stawiają w centrum każdego działania pacjenta, wsparła również działania Fundacji Saventic grantem naukowym celem stworzenia platformy.

Takeda jest globalną firmą biofarmaceutyczna wywodzącą się z Japonii, która może poszczycić się ponad 240-letnią historią. Wykorzystuje najnowsze osiągnięcia nauki do produkcji innowacyjnych leków oraz tworzenia spersonalizowanych rozwiązań wspierających pacjentów, by zapewnić im lepszy stan zdrowia i poprawić ich perspektywy na przyszłość. W swojej codziennej pracy i procesach kieruje się wartościami: uczciwością, sprawiedliwością, szczerością i wytrwałością. Wartości te przekładają się na model decyzyjny Takeda, PTRB (Pacjent - Zaufanie - Reputacja - Biznes).

Partnerzy

Saventic Health jest spółką medyczno-technologiczną, która zajmuje się tworzeniem innowacyjnych algorytmów do wspierania lekarzy w procesie diagnostyki chorób rzadkich (ukrytych) w oparciu o dane kliniczne zawarte w elektronicznej dokumentacji medycznej.

Główną ideą Stowarzyszenia Rodzin z Chorobą Fabry’ego jest integracja rodzin dotkniętych chorobą Fabry'ego. Działania Stowarzyszenia obejmują wiele płaszczyzn, z czego te najważniejsze skupiają się wokół skrócenia ścieżki dostępu do istniejących terapii dla wszystkich pacjentów.

Stowarzyszenie Rodzin z Chorobą Gauchera

Stowarzyszenie Rodzin z Chorobą Gauchera działa od ponad 20 lat, a jego założycielami byli rodzice jednego z pierwszych pacjentów z chorobą Gauchera zdiagnozowanych w Polsce. Najważniejszym celem Stowarzyszenia jest integracja pacjentów i rodzin dotkniętych chorobą.

Hematoonkologia.pl jest to strona edukacyjna zajmująca się tematyką rozrostowych chorób hematologicznych, zaadresowana do lekarzy oraz chorych. Na stronie przedstawione są najnowsze doniesienia z prasy specjalistycznej, schematy postępowania w leczeniu, wydarzenia, podstawowe informacje o chorobach i ich przebiegu oraz możliwościach leczenia.

Stowarzyszenie FOP Polska

Stowarzyszenie FOP Polska, to organizacja zrzeszająca chorych na FOP, ich rodziny i przyjaciół działających wspólnie w celu szerzenia wiedzy na temat FOP, to pomoc w diagnostyce i znalezienia ścieżki do właściwej diagnozy.

OnlineZdrowie.pl to serwis promujący zdrowy styl życia, zajmujący się publikowaniem treści powstałych zgodnie z EBM (Evidence Based Medicine). Misją serwisu jest edukowanie społeczeństwa w zakresie dbania o zdrowie zgodnie z zaleceniami lekarzy i naukowców. Szczególny nacisk kładzie na zwalczanie informacji potencjalnie szkodzących zdrowiu i życiu, promowanym m.in. jako alternatywne metody leczenia.

Od ponad pół roku towarzyszą Ci niepokojące
              dolegliwości, do tej pory niewyjaśnione?
Od ponad pół roku towarzyszą Ci
niepokojące dolegliwości,
do tej pory niewyjaśnione?
Ty lub Twój lekarz podejrzewacie chorobę rzadką?
Ty lub Twój lekarz
podejrzewacie
chorobę rzadką?
Szukasz właściwego specjalisty lub ośrodka?
Szukasz właściwego
specjalisty lub ośrodka?

Wypełnij kwestionariusz
internetowy, a my
postaramy się pomóc!
Fundacja nie pobiera opłat za usługę.

To pole jest obowiązkowe
To pole jest obowiązkowe
   Ta zgoda jest wymagana

Masz więcej pytań?

Zapoznaj się z zakładką
"Najczęściej zadawane pytania"

Zakładka FAQ