Jakie są przyczyny tetraparezy?

Niedowład czterokończynowy może wynikać z przyczyn mięśniowych, uszkodzeń połączenia nerwowo-mięśniowego, uszkodzenia dolnego lub górnego neuronu ruchowego.

Wśród konkretnych chorób i stanów, które mogą powodować tetraparazę należy wskazać:

 • mielinolizę środkową mostu (zespół Adamsa-Viktora-Mancalla),
 • malformację Arnolda-Chiariego (wrodzona wada okolicy szczytowo potylicznej),
 • przewlekłą postać choroby Whipple’a,
 • uszkodzenie kręgosłupa na poziomie C4-C5 (prowadzi do postaci wiotkiej tetraparezy),
 • udar mózgu,
 • zespół Guillain-Barre,
 • przełom miasteniczny,
 • zatrucie jadem kiełbasianym,
 • poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego,
 • choroby neurologiczne,
 • Miastenię Gravis,
 • ucisk rdzenia kręgowego (np. poprzez zmianę nowotworową),
 • ostrą porfirię wątrobowa,
 • zespół Lamberta-Eatona,
 • miopatie zapalne,
 • zaburzenia neuropsychiatryczne,
 • porażenie mózgowe (dziecięce porażenie mózgowe),
 • uszkodzenie rdzenia kręgowego na skutek urazu kręgosłupa,
 • polio (choroba Heinego-Medina).

Objawy tetraparezy - jak je rozpoznać?

Tetrapareza może być sama w sobie objawem wielu schorzeń i stanów. Jej główne cechy to:

 • słabość mięśniowa (osłabienie siły mięśniowej),
 • utrata kontroli nad wykonywanymi ruchami,
 • słabe odruchy ścięgniste (lub ich brak),
 • problemy z chodzeniem.

Dodatkowo mogą pojawiać się problemy z kontrolą pęcherza oraz zwieraczy, utrata funkcji seksualnych, a nawet trudności w oddychaniu.

Rodzaje tetraparezy - czym się różnią?

Tetrapareza może mieć charakter przejściowy (tymczasowy) oraz trwały. Występuje także w odmianie spastycznej (sztywność mięśni/nadmierne napięcie mięśni i ścięgien) lub wiotkiej (mięśnie ulegają zwiotczeniu).

Wśród tetraparezy o charakterze przejściowym można wyróżnić także ostry niedowład czterokończynowy. Jego definicja w piśmiennictwie jest niespójna, niemniej charakteryzuje się szybkim początkiem osłabienia mięśniowego, który osiąga maksymalne nasilenie w ciągu kilku dni do około 4 tygodni. Tetrapareza, która trwa od 1 do około 4-8 tygodni, określana jest mianem podostrej.

Diagnostyka tetraparezy - jak przebiega?

Bardzo ważne jest ustalenie, z jakiej przyczyny doszło do tetraparezy. Istotnym elementem procesu diagnostycznego jest zatem wywiad przeprowadzony z pacjentem lub jego rodziną, podczas którego weryfikuje się również obciążenie rodzinne. Równie istotne jest podstawowe badanie lekarskie.

Badanie neurologiczne pomaga w ustaleniu przyczyny słabości mięśni. W diagnostyce wykorzystuje się m.in. elektromiografię oraz badanie przewodnictwa nerwowego. Pomocne są również badania obrazowe, takie jak tomografia czy rezonans magnetyczny. W różnicowaniu przyczyn tetraparezy stosuje się też testy neurofizjologiczne. Jeśli istnieje podejrzenie występowania stanu zapalnego pochodzenia bakteryjnego lub wirusowego, wykonuje się analizę płynu mózgowo-rdzeniowego. Wstępna ocena pacjenta powinna obejmować także badania laboratoryjne takie jak morfologia krwi, poziom CRP, elektrolity, poziom glukozy we krwi, kinazy kreatynowej oraz analizę moczu.

Leczenie tetraparezy - metody i sposoby na poprawę funkcjonowania

Wykorzystywane metody i sposoby leczenia tetraparezy przede wszystkim zależą od tego, jaka jest przyczyna niedowładu. W związku z tym zastosowanie może znaleźć interwencja chirurgiczna, leczenie zaburzeń metabolicznych czy fizjoterapia, która ma na celu utrzymanie siły mięśniowej.

Gdy choroba uniemożliwia pacjentom poruszanie się w sposób całkowicie samodzielny, laski czy wózki inwalidzkie są dla nich istotnym wsparciem w wykonywaniu codziennych czynności.

Rehabilitacja tetraparezy - jak pomóc choremu?

W rehabilitacji tetraparezy często wykorzystuje się metodę NDT Bobath oraz metodę Vojty. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na hipoterapię, która znalazła swoje zastosowanie w holistycznej rehabilitacji dzieci z porażeniem mózgowym, u których również może występować tetrapareza.

Tetrapareza u dzieci - jakie są specyficzne cechy?

Tetrapareza u dzieci najczęściej pojawia się w związku z mózgowym porażeniem dziecięcym - zespołem objawów, w którym pojawia się zaburzenie funkcji motorycznych pacjenta pod wpływem zmiany napięcia mięśniowego. Dzieci, u których występuje tetrapareza spastyczna, nie chodzą lub jeśli mogą to robić, to wyłącznie na krótkich odcinkach i w towarzystwie oraz przy pomocy innych osób. Specyficzną cechą u pacjentów z mózgowym porażeniem są przykurcze stawowe kończyn górnych oraz dolnych. U większości dzieci z tą postacią mózgowego porażenia dziecięcego objawy ciężkiego uszkodzenia mózgu są widoczne od pierwszych miesięcy życia.

dolegliwosci icon

Od ponad pół roku towarzyszą Ci
niepokojące dolegliwości,
do tej pory niewyjaśnione?

podejrzewacie icon

Ty lub Twój lekarz
podejrzewacie
chorobę rzadką?

szukasz icon

Szukasz właściwego
specjalisty lub ośrodka?Wypełnij kwestionariusz
internetowy, a my
postaramy się pomóc!

Fundacja nie pobiera opłat!

Zgłoś przypadek
cta-widget-icon
Poszukujesz diagnozy?

Wypełnij kwestionariusz

internetowy, a my

postaramy się pomóc!

Masz więcej pytań?

Zapoznaj się z zakładką
"Najczęściej zadawane pytania"

Zakładka FAQ