Co to jest niedowład?

Niedowład jest deficytem (osłabieniem) siły mięśniowej i zalicza się do tych często występujących dolegliwości neurologicznych. Ubytek siły w przypadku niedowładu jest częściowy i może obejmować wszystkie grupy mięśniowe kończyny lub wyłącznie poszczególne mięśnie. Od porażenia – w którym dochodzi do całkowitego zniesienia siły mięśniowej - różni się tym, że pacjent z niedowładem wciąż może wykonywać czynne ruchy, mimo znacznego spadku siły mięśniowej. Jednocześnie - jak zostało już wspomniane - jest najczęstszym objawem udaru niedokrwiennego mózgu i ma charakter niedowładu połowiczego lub niedowładu mięśni twarzy i kończyny górnej (przeciwnie do ogniska uszkodzenia).

Przyczyny niedowładu

Niedowład może powstawać w wyniku uszkodzenia górnego/dolnego neuronu ruchowego, złącza nerwowo-mięśniowego oraz uszkodzenia mięśni.

Konkretne stany i choroby, za sprawą których może dochodzić do niedowładu to:

 • udar mózgu,
 • napady padaczkowe – mowa wówczas o niedowładzie ponapadowym o przemijającym charakterze,
 • zespół Guillaina Barrego – ostra neuropatia zapalna, w której pojawia się narastający niedowład,
 • zespół Fahra,
 • uszkodzenie poprzeczne rdzenia kręgowego,
 • miastenia – zdarza się, że w jej przebiegu pojawiają się uogólnione niedowłady,
 • zespół Brown – Sequarda (niedowład spastyczny),
 • stwardnienie rozsiane (niedowład spastyczny),
 • stwardnienie zanikowe boczne (niedowład spastyczny i wiotki),
 • zespół Devica,
 • otępienie naczyniopochodne,
 • mózgowe porażenie dziecięce.

Objawy niedowładu

To, jakie objawy będą towarzyszyć niedowładowi, zależy od jego typu. W przypadku niedowładu spastycznego zauważa się zwiększenie napięcia mięśniowego w obszarze, który jest dotknięty niedowładem. Dodatkowo często występują przykurcze oraz objawy patologiczne.

Natomiast niedowład wiotki wiąże się z obniżeniem napięcia mięśniowego, któremu towarzyszą zaburzenia ruchowe (trudność z utrzymaniem równowagi, chodzeniem), a z biegiem czasu również z zanikami mięśniowymi.

Diagnozowanie niedowładu

Przy diagnostyce niedowładu mogą zostać wykorzystane metody obrazowe, takie jak rezonans magnetyczny i tomografia komputerowa. Bada się również napięcie mięśniowe, sprawdzając opór podczas wykonywania biernych ruchów.

Leczenie niedowładu

Bardzo ważne jest, by w przypadku nagłego wystąpienia niedowładu, jak najszybciej sięgnąć po pomoc lekarską i ustalić, jaka jest jego przyczyna. Przykładowo udar, któremu towarzyszy niedowład, jest zagrożeniem dla życia – stąd tak istotne jest szybkie działanie.

W leczeniu niedowładu mięśniowego stosuje się przede wszystkim fizjoterapię. Wśród popularnie wykorzystywanych metod można wskazać: PNF (proprioreceptywne torowanie nerwowo-mięśniowe), NDT Bobath (terapia neurorozwojowa) czy metodę Vojty.

Rehabilitacja niedowładu po udarze

Ćwiczenia wykonywane w trakcie rehabilitacji po udarze służą łagodzeniu nasilenia niedowładu i wynikających z tego zaburzeń ruchowych. Terapia ma w możliwie jak największym stopniu zapobiegać przykurczom, zmniejszać spastyczność mięśni i chronić przed spadkiem siły mięśniowej. Rehabilitacja służy usprawnieniu ruchów pacjenta i zaadaptowaniu go do funkcjonowania po udarze z ograniczeniami, które ma on na danym etapie i czasem przyjdzie mu się z nimi borykać już do końca życia..

Konkretne metody i techniki rehabilitacji dobierane są indywidualnie do pacjenta, m.in. w zależności od tego, jakie partie ciała zostały dotknięte niedowładem, jak duże jest jego nasilenie oraz jaki czas minął od wystąpienia udaru. Początkowa rehabilitacja, rozpoczynająca się jeszcze w szpitalu, przede wszystkim służy zabezpieczeniu pacjenta powikłaniami zagrażającymi życiu oraz aktywizacji pacjenta.

Prognoza i rokowanie niedowładu

Niedowład i związane z nim zaburzenia ruchowe oraz różnego typu zaburzenia poznawcze są głównymi następstwami udaru. Stopień sprawności, jaki uda się pacjentowi odzyskać, zależy od wielu czynników.

Szacunkowo nawet 25-60% osób po przebyciu udaru niedokrwiennego boryka się z depresją, która może przyjąć również postać choroby afektywnej jednobiegunowej, czyli depresji nawracającej. Znacząco oddziałuje ona na motywację i napęd psychoruchowy, czyli bardzo istotne elementy wpływające na przebieg rehabilitacji oraz zdrowienia.

U 25-50% pacjentów po udarze następuje ograniczenie sprawności ruchowej, która jest związana z niedowładem, zaburzeniami napięcia mięśniowego i utratą automatyzmu ruchowego, a tym samym prowadzi do trwałej niepełnosprawności oraz zależności od innych (całkowitej lub częściowej).

dolegliwosci icon

Od ponad pół roku towarzyszą Ci
niepokojące dolegliwości,
do tej pory niewyjaśnione?

podejrzewacie icon

Ty lub Twój lekarz
podejrzewacie
chorobę rzadką?

szukasz icon

Szukasz właściwego
specjalisty lub ośrodka?Wypełnij kwestionariusz
internetowy, a my
postaramy się pomóc!

Fundacja nie pobiera opłat!

Zgłoś przypadek
cta-widget-icon
Poszukujesz diagnozy?

Wypełnij kwestionariusz

internetowy, a my

postaramy się pomóc!

Masz więcej pytań?

Zapoznaj się z zakładką
"Najczęściej zadawane pytania"

Zakładka FAQ