Baza Wiedzy - CTCL (chłoniak skórny T-komórkowy) - Fundacja Saventic
Baza wiedzy / Choroby /

Chłoniak skórny T-komórkowy (CTCL)

Kod ICD-10

Kod ICD-10:

C84

Synonimy

Synonimy:

chłoniak skórny T-komórkowy,
CTCL.

Wiek

Wiek:

zwykle ok. 40-60 lat, częściej u mężczyzn

Dziedziczenie

Dziedziczenie:

nie dotyczy

Symptomy

Objawy:

na wczesnych etapach wykwity skórne, świąd, swędzące plamy, zmiany w węzłach chłonnych i uogólnione powiększenie węzłów chłonnych (na późniejszych etapach), owrzodzenia i zmiany naciekowe, guzki, łuszczenie skóry, uogólniony stan zapalny skóry (erytrodermia), zmiany rumieniowe i wypryskowe, zmiany skórne w postaci blaszek, wtórne zakażenia bakteryjne na zmianach skórnych.

CTCL

to chłoniak skórny T-komórkowy, niezwykle trudny do zdiagnozowania, podtyp chłoniaka nieziarniczego, który zalicza się do pierwotnych chłoniaków skóry. W przeciwieństwie do innych chłoniaków nie rozwija się pierwotnie w węzłach chłonnych, tylko w skórze. Na dodatek jego objawy łatwo są często mylone z innymi powszechnie występującymi chorobami skóry, co znacznie utrudnia postawienie właściwej diagnozy. Podstawą rozpoznania jest obraz kliniczny (objawy pacjenta), a także badanie histopatologiczne skóry. Badaniem tym (poprzez biopsję) może zostać także sprawdzony węzeł chłonny albo fragment innego zajętego chorobowego narządu, choć zdarza się to rzadziej.

Częstość występowania CTCL to ok. 0,4-1:100 000. Chłoniak skórny jest wywoływany niekontrolowanym rozrostem komórek limfocytów T w skórze, ale nie jest pewne, dzięki jakim procesom do tego dochodzi. Jest to jednak dość powolny proces i ten nowotwór rozwija się często przez wiele lat, a nawet dekad.

Wyróżnia się kilka podtypów CTCL, wśród nich m.in. częściej występującego ziarniniaka grzybiastego (MF) i rzadziej występujący zespół Sezary’ego (SS). CTCL stanowi nawet ok. 75% przypadków pierwotnych chłoniaków skóry.

Ziarniniak grzybiasty jest najczęściej rozpoznawanym typem CTCL, który stanowi blisko 60%. Rokowania w przypadku chłoniaka skórnego T-komórkowego są zależne jego typu oraz stadium, w którym został zdiagnozowany. Na tych wcześniejszych stosuje się mniej agresywne metody leczenia tzw. ukierunkowana na skórę (ang. STD , Skin directed therapy), a w stadiach bardziej zaawansowanych wprowadzane są metody systemowe, metody eksperymentalne, chemioterapia i przeszczep komórek macierzystych.

Masz objawy choroby CTCL?

Wypełnij kwestionariusz
internetowy, a my
postaramy się pomóc!
Fundacja nie pobiera opłat za usługę.

  
Poszukujesz diagnozy
Poszukujesz diagnozy?

Wypełnij kwestionariusz

internetowy, a my

postaramy się pomóc!

Masz więcej pytań?

Zapoznaj się z zakładką
"Najczęściej zadawane pytania"

Zakładka FAQ