Baza wiedzy / Artykuły /

Centrum chorób rzadkich

Z jakimi schorzeniami zgłosić się do centrum chorób rzadkich?

Choroby rzadkie w dużej mierze uwarunkowane są genetycznie i należą do schorzeń przewlekłych, o ciężkim przebiegu. Swoją nazwę zawdzięczają częstotliwości występowania w populacji – dotyczą mniej niż 5 osób na 10 tys. mieszkańców. W samej Polsce to nawet ponad 3 miliony osób, które potrzebują pomocy, a często nawet jeszcze o tym nie wiedzą.

Centrum chorób rzadkich jest tym miejscem, do którego w celach diagnostycznych powinni zwracać się pacjenci z podejrzeniem schorzenia rzadkiego. Ta obszerna grupa chorób, obejmuje choroby krwi i szpiku, choroby metaboliczne zespoły wad wrodzonych. Dotychczas opisano niemal 8 tysięcy różnych jednostek chorobowych. Na wiele z nich choruje zaledwie garstka osób na całym świecie.

Przykłady chorób rzadkich: choroba Fabry’ego, choroba Gauchera, dziedziczny obrzęk naczynioruchowy (HAE), choroby lizosomalne spichrzeniowe, mukopolisacharydozy, zespół Kabuki, zespół Retta, choroba Niemanna Picka, zakrzepowa plamica małopłytkowa.

Jak przebiega diagnostyka w przypadku chorób rzadkich?

Na przykładzie Fundacji Saventic: do Fundacji może zgłosić się każdy, kto podejrzewa u siebie, swojego bliskiego lub pacjenta chorobę rzadką. Niezbędnym elementem procedury jest wypełnienie kwestionariuszy oraz udostępnienie historii medycznej. Specjaliści współpracujący z Saventic dokonują szczegółowej analizy wszystkich danych i na jej podstawie formułują wnioski. Co ważne: zespół jest multidyscyplinarny, składający się z lekarzy różnych specjalności, którzy są doskonale zorientowani w dziedzinie schorzeń rzadkich.

W przypadku potrzeby potwierdzenia choroby rzadkiej pacjent może zostać skierowany do właściwych poradni czy ośrodka lub centrum chorób rzadkich, w celu wykonania dodatkowych badań.

Pacjenci zgłaszający się do Fundacji Saventic otrzymują pomoc całkowicie bezpłatnie i nie potrzebują żadnego skierowania.

Leczenie w centrum chorób rzadkich

W kilku miastach w Polsce powstają także ośrodki, które zajmują się kompleksową opieką pacjentów z chorobami rzadkimi. Tego typu centrum chorób rzadkich funkcjonuje m.in. przy Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W tym miejscu prowadzone są niezbędne konsultacje i badania diagnostyczne, co umożliwia ustalenie odpowiedniego dla pacjenta leczenia, które uwzględnia opiekę psychologiczną oraz rehabilitację. We wspomnianym centrum chorób rzadkich opieka nad pacjentem w domu odbywa się między innymi z wykorzystaniem telemedycyny.

Do takiego centrum chorób rzadkich kieruje pacjenta lekarz (specjalista, lekarz pierwszego kontaktu) lub szpital.

Przyjęty przez rząd Plan dla Chorób Rzadkich zakłada nie tylko zwiększenie i ułatwienie dostępu do leków i środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego, ale także – obok prowadzenia Polskiego Rejestru Chorób Rzadkich – tworzenie eksperckich ośrodków, będących centrami chorób rzadkich.

Centrum chorób rzadkich, a usprawnienie terapii

Leczenie w centrum chorób rzadkich ma ułatwiać proces terapeutyczny. W przypadku schorzeń rzadkich objawy dotyczą wielu narządów i układów, przez co pacjent odwiedza lekarzy kilku specjalności. Brak współpracy między specjalistami czy długi czas oczekiwania na kolejne wizyty powoduje, że pacjent z chorobą rzadką może nie otrzymywać odpowiedniej pomocy.

Tworzenie miejsc takich jak centra chorób rzadkich ma zapobiegać tego typu sytuacjom i usprawniać prowadzenie leczenia, wpływając tym samym pozytywnie na stan pacjenta oraz komfort jego życia.

Równie ważnym elementem działań centrów chorób rzadkich, podobnie jak w przypadku Fundacji Saventic, jest edukacja rodzin i wszystkich osób uczestniczących w opiece nad chorymi.

Jak powinno wyglądać centrum chorób rzadkich?

Podstawą funkcjonowania tego typu ośrodka jest multidyscyplinarny zespół, składający się z genetyków, neurologów, kardiologów, ortopedów, specjalistów chorób wewnętrznych, immunologów czy dermatologów. Równie ważni są fizjoterapeuci czy dietetycy, uczestniczący czynnie w terapii wielu chorób rzadkich. Kluczowa jest współpraca tych wszystkich osób, która pozwala ustalić spójny plan leczenia.

W centrum chorób rzadkich powinny także znajdować się sprzęty medyczne, umożliwiające przeprowadzenie rozmaitych badań, np. obrazowych czy genetycznych.

Nie każde centrum chorób rzadkich może być samowystarczalne, wówczas istotna jest ścisła współpraca z rozmaitymi ośrodkami, poradniami czy firmami, które mogą wykonać dla pacjenta te działania i czynności, które nie są realizowane bezpośrednio w centrach chorób rzadkich.

dolegliwosci icon

Od ponad pół roku towarzyszą Ci
niepokojące dolegliwości,
do tej pory niewyjaśnione?

podejrzewacie icon

Ty lub Twój lekarz
podejrzewacie
chorobę rzadką?

szukasz icon

Szukasz właściwego
specjalisty lub ośrodka?Wypełnij kwestionariusz
internetowy, a my
postaramy się pomóc!

Fundacja nie pobiera opłat!

Zgłoś przypadek
cta-widget-icon
Poszukujesz diagnozy?

Wypełnij kwestionariusz

internetowy, a my

postaramy się pomóc!

Masz więcej pytań?

Zapoznaj się z zakładką
"Najczęściej zadawane pytania"

Zakładka FAQ