Powiększona wątroba. Czym jest hepatomegalia? | Fundacja Saventic
Baza wiedzy / Objawy /

Powiększona wątroba

Powiększona wątroba

Powiększenie wątroby, inaczej hepatomegalia (ICD-10: R16.0), jest niespecyficznym objawem, który może towarzyszyć chorobom ograniczonym do wątroby, jak również być konsekwencją dysfunkcji innych narządów.

Kod ICD10

Kod ICD-10:
R16.2

Powiększona wątroba
Zdjęcie przedstawiające powiększoną wątrobę

Czym jest powiększona wątroba?

Wątroba jest największym narządem gruczołowym człowieka, zajmuje prawe podżebrze, górną część nadbrzusza i przyśrodkową część lewego podżebrza. W warunkach fizjologicznych w linii pośrodkowej ciała brzeg wątroby wątroby może wystawać około 3-5 cm poniżej wyrostka mieczykowatego mostka. Powiększona wątroba sięga >10 cm poniżej łuku żebrowego. Anatomicznie wątroba składa się z prawego i lewego płata, przedzielonych więzadłem sierpowatym. Wątroba podzielona jest na osiem segmentów.

Powiększona wątroba powoduje ból, kłucie i rozpieranie najczęściej w okolicy podżebrowej prawej i w linii pośrodkowej ciała, w nadbrzuszu lub sródbrzuszu. Najczęstszą przyczyną hepatomegalii jest zapalenie (wirusami zapalenia wątroby typu A, B lub C), stłuszczenie lub nowotwór watroby (np. rak wątrobowokomórkowy, nowotwory wtórne/przerzuty do wątroby, mielofibroza, białaczki).

Do innych lokalnych przyczyn powiększenia wątroby zaliczamy: ropnie, torbiele, naczyniaki wątroby, zakrzepicę żył wątrobowych (zespół Budda-Chiariego), choroby dróg żółciowych, chorobę Wilsona, włóknienie i marskość wątroby, uszkodzenia toksyczne komórki wątrobowej (np. polekowe – m.in. doustne środki antykoncepcyjne, poalkoholowe), niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby (NASH), zapalenie autoimmunologiczne wątroby. Inne choroby systemowe przebiegające z powiększeniem wątroby to m.in. choroby spichrzeniowe (np. glikogenozy, choroba Pompego, choroba Gauchera, amyloidoza, hemochromatoza), cukrzyca, zespół metaboliczny, niewydolność serca, choroba Leśniowskiego-Crohna, sarkoidoza, zakażenia (np. mononukleoza zakaźna), zespoły mieloproliferacyjne, stany nadkrzepliwości.

Jakie dolegliwości powiększonej wątrobie?

Klinicznie powiększeniu watroby mogą towarzyszyć: subiektywne dolegliwości bólowe w rzucie wątroby, dyskomfort w prawym podżebrzu / uczucie rozpierania pod łukiem żebrowym / kłucie w brzuchu (po prawej stronie), odbijanie, wzdęcia, brak apetytu, zgaga, nudności, wymioty, świąd skóry, pajączki naczyniowe, wybroczyny, zażółcenie skóry/powłok, twardówek, moczu, odbarwienie stolca, zmęczenie, bladość, otępienie, wodobrzusze, głowa meduzy jako obraz nadciśnienia wrotnego. Choroby miąższu wątroby mogą też przebiegać bez dolegliwości bólowych i/lub bez hepatomegalii.

w zależnosci od pierwotnej przyczyny hepatomegalii, w badaniach biochemicznych stwierdza się dodatkowo: podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych: aminotransferazy alaninowej (ALT, AlAT) i/lub asparaginianowej (AST, AspAT), podwyższenie stężenia bilirubiny w surowicy chorego, podwyższenie aktywności fosfatazy alkalicznej (AP), zwiększenie aktywności gamma-glutamylotranspeptydazy (GGTP), zaburzenia krzepnięcia. Poza badaniem fizykalnym, do diagnostyki hepatomegalii wykorzystuje się badania obrazowe takie jak ultrasonografia (USG), tomografia komputerowa (TK) czy rezonans magnetyczny (RM), a także angiografię. Inwazyjną procedurą diagnostyczną jest biopsja wątroby, wykonywana najczęściej pod kontrolą USG lub TK, umożliwiająca ocenę histopatologiczną uszkodzonej tkanki/wycinka miąższu wątroby. w zależności od przyczyny powiększenia wątroby, w badaniu USG stwierdza się różne zaburzenia echogeniczności miąższu wątrobowego. w przypadku stłuszczenia wątroby w badaniu USG widoczna jest wzmożona echogeniczność, zredukowany rysunek naczyniowy i powiększenie wątroby >13 cm w wymiarze brzuszno-grzbietowym. w przypadku przerzutów nowotworowych do wątroby zmiany w USG mogą być hipodensyjne.

Jak leczyć powiększoną wątrobę?

w zależności od pierwotnej przyczyny hepatomegalii, procedury terapeutyczne skupiają się przede wszystkim na leczeniu choroby podstawowej i opanowaniu niewydolności wątroby, w leczeniu pomocne są m.in.: leki hepatoprotekcyjne, dieta wątrobowa, zabiegi chirurgiczne, przeszczep wątroby, chemioterapia, leczenie paliatywne nowotworów nieresekcyjnych.

Od ponad pół roku towarzyszą Ci niepokojące
              dolegliwości, do tej pory niewyjaśnione?
Od ponad pół roku towarzyszą Ci
niepokojące dolegliwości,
do tej pory niewyjaśnione?
Ty lub Twój lekarz podejrzewacie chorobę rzadką?
Ty lub Twój lekarz
podejrzewacie
chorobę rzadką?
Szukasz właściwego specjalisty lub ośrodka?
Szukasz właściwego
specjalisty lub ośrodka?

Wypełnij kwestionariusz
internetowy, a my
postaramy się pomóc!
Fundacja nie pobiera opłat za usługę.

To pole jest obowiązkowe
To pole jest obowiązkowe
   Ta zgoda jest wymagana
Poszukujesz diagnozy
Poszukujesz diagnozy?

Wypełnij kwestionariusz

internetowy, a my

postaramy się pomóc!

Masz więcej pytań?

Zapoznaj się z zakładką
"Najczęściej zadawane pytania"

Zakładka FAQ